English Česky
 
 
Menu  
O firmě
Dotační projekty
Nákupní podmínky
Kde nás najdete
   
ITS BENDA s.r.o.  
Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek
Czech republic
Tel.: (+420) 723 505 368,
(+420) 724 127 497,
(+420) 602 553 464
E-mail: info@itsbenda.cz
 

Dotační projekty

14.3.2017

Na konci roku 2016 byla společnosti ITS Benda s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Rozšíření vývojového centra ITS Benda

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001144

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram POTENCIÁL a jeho předmětem je rozšíření kapacity a funkčnosti stávajícího vývojového centra, které se zabývá projekcí a vývojem výrobních linek a projekcí jednoúčelových strojů pro úkony v montážních linkách. Hlavním cílem je zavést kompletní virtualizaci prototypů výrobních linek, čímž dojde ke zrychlení a zefektivnění VaV prací a celého vývojového cyklu pro každý vyvíjený stroj.

Zpřístupnění kapacit vývojového centra

V případě zájmu o využití kapacit a infrastruktury našeho vývojového centra umožňujeme jejich zpřístupnění na základě dohody podmínek a kapacitního vytížení. Vývojové centrum disponuje speciálním SW a HW vybavením, měřícími přístroji, osciloskopem, termokamerou a dalším vybavením. Pro bližší informace je možné se obracet na kontaktní osobu: Ing. Petr Bačák, +420 724 127 497, p.bacak@itsbenda.cz.
18.7.2017

Společnost ITS Benda s.r.o. podepsala dne 17.7.2017 s úřadem práce ve Frýdku-Místku Dohody o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. FMA-MN-9-11/2017, reg. č. C2.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

V rámci těchto Dohod proběhnou tři školení v měsících říjen až prosinec 2017. Cílem školení je plné osvojení si vybraných modulů programů Autodesk Inventor 2017 
 

©2024 ITS BENDA s.r.o.